Σπουδές για την απόκτηση Διδακτορικού στην Κλασική Αρχαιολογία

Σπουδές για την απόκτηση Διδακτορικού στην Κλασική Αρχαιολογία

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) καλεί υποψήφιους που ενδιαφέρονται για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στην ερευνητική περιοχή της Κλασικής Αρχαιολογίας (γεωμετρικοί, αρχαϊκοί, κλασικοί και ελληνιστικοί χρόνοι), και με επίκεντρο τις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας ή την αρχαία Μακεδονία, να καταθέσουν σχετική αίτηση.

Στη Σχολή γίνονται δεκτοί κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείμενο, που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος αντιστοιχεί στο αντικείμενο και την ποιότητα σπουδών της Σχολής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών:

  • Αίτηση στην οποία προσδιορίζεται το προτεινόμενο αντικείμενο της Διδακτορικής Διατριβής που θα εκπονηθεί
  • Φωτοαντίγραφο πτυχίου και Μ.Δ.Ε. (Master’s). Στην περίπτωση που το Μ.Δ.Ε. δεν έχει αποκτηθεί κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει βεβαίωση σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. Εφόσον ο υποψήφιος επιλεγεί για να αρχίσει σπουδές διδακτορικού, θα πρέπει να προσκομίσει φωτοαντίγραφο του Μ.Δ.Ε. το αργότερο μέχρι τις 30 Αυγούστου 2016.
  • Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ (www.doatap.gr) για τους Έλληνες υποψήφιους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι προγραμμάτων σπουδών Ιδρυμάτων τα οποία περιλαμβάνονται στη λίστα εγγεγραμμένων Ιδρυμάτων UK NARIC https://www.naric.org.uk/naric/.
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
  • Έκθεση σχετική με τους ερευνητικούς – επιστημονικούς λόγους εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής (επίπεδο Γ2/C2) και μίας άλλης ξένης γλώσσας
  • Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες θα αποσταλούν απ’ ευθείας στον προτεινόμενο υπεύθυνο Καθηγητή
  • Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών Σπουδών άλλου Τμήματος

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος θα εξετάσει το ενδεχόμενο χορήγησης ανταποδοτικής υποτροφίας στις περιπτώσεις ακαδημαϊκής αριστείας και υπό την προϋπόθεση ότι δικαιολογείται από το δηλωθέν ατομικό εισόδημα του/ης υποψηφίου/ας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310 807524, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr