Ίδρυση Τμήματος Μουσειολογίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Η Τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα προς ψήφιση από τους Βουλευτές Θ. Τζάκρη και Γ. Σηφάκη στη Βουλή και έκανε δεκτή ο Υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου για την ίδρυση Τμήματος Μουσειολογίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο.

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν την τροπολογία:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Τροπολογία - Προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, "Ερευνας και Θρησκευμάτων: «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις». 

Θέμα: "Ιδρυση Τμήματος Μουσειολογίας στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ιδρύεται Τμήμα Μουσειολογίας στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας για την ίδρυση του οποίου έχει ενημερωθεί και είναι σύμφωνη η Διοικούσα Επιτροπή του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο...

1. Στην περίπτ. β" της παρ. 1 του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου προστίθεται υποπερίπτωση δδ' η οποία έχει ως εξής:

«δδ) Μουσειολογίας, με έδρα την "Εδεσσα».

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου μετά τη λέξη «Πολιτισμών» προστίθεται η λέξη «, Μουσειολογίας».

3. Στην παρ. 4 άρθρου 2 του σχεδίου νόμου μετά τη λέξη «Πολιτισμών» προστίθεται η λέξη «, Μουσειολογίας». 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr