Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Απονομή Πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

Την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020 σε τελετή, που διοργανώθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Καθηγητής κ. Παντελής Κυπριανός απένειμε το επίσημο Πιστοποιητικό του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Κίντζιο, παρουσία των Πρυτανικών Αρχών και των μελών της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ).

Η Επιτροπή Πιστοποίησης επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιό μας στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2019 και εξέτασε τις διεργασίες του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας που σχετίζονται με όλους τους τομείς δράσης του Πανεπιστημίου, όπως εκπαίδευση, έρευνα, διοίκηση και στρατηγική ανάπτυξης. Τα συμπεράσματα της Επιτροπής αποτυπώνονται στην Έκθεση Πιστοποίησης που συνέταξαν τα μέλη της και η  οποία επικυρώνει ότι το ΓΠΑ ανταποκρίνεται στα κριτήρια ποιότητας που έχει θέσει η ΑΔΙΠ και τα οποία εναρμονίζονται με εκείνα του Ευρωπαϊκού  Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ). 

Η Πιστοποίηση αποδεικνύει ότι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει διεργασίες και διαδικασίες κατάλληλες για την διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του και την εκπλήρωση των στρατηγικών του στόχων. Το επίτευγμα αυτό, το οποίο συμπίπτει χρονικά με τον εορτασμό των 100 ετών από την ίδρυση του ΓΠΑ, διασφαλίζει την κομβική θέση του τρίτου αρχαιότερου ελληνικού πανεπιστημίου ως του κατεξοχήν Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στις Γεωτεχνικές Επιστήμες σε εθνικό επίπεδο και προάγει τη στρατηγική ανάπτυξής του στον Ευρωπαϊκό και διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr