Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)

Γεωπονικό Παν. Αθηνών: Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενημερώνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Ιδρύματος για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους:

Οι φοιτητές του ιδρύματος έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για όλα τα θέματα της ακαδημαϊκής ζωής που τους αφορούν.
 • Να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους για εκπαιδευτικά και άλλα θέματα, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας και με σεβασμό στους κανόνες δεοντολογίας.
 • Να αξιολογούν το έργο των καθηγητών ή λεκτόρων, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των διοικητικών υπηρεσιών και τις ενέργειες της διοίκησης, όπως ο νόμος ορίζει.
 • Να εξυπηρετούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος έγκαιρα και αποτελεσματικά.
 • Να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και των μέσων του Ιδρύματος, σύμφωνα με τους κανονισμούς του.
 • Να απολαμβάνουν τις κοινωνικές και άλλες παροχές που απορρέουν από την ιδιότητα του φοιτητή γενικά και του Ιδρύματος ειδικά.
 • Να εκπροσωπούνται στα συλλογικά όργανα και τις επιτροπές του Ιδρύματος και να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.
 • Να συμμετέχουν στον φοιτητικό σύλλογο και στις άλλες οργανώσεις και ομίλους που υφίστανται στο Ίδρυμα

Οι φοιτητές του Ιδρύματος έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 • Να είναι ενημερωμένοι για τον Οργανισμό, τον Κώδικα Δεοντολογίας, τον Εσωτερικό Κανονισμό και τους επιμέρους κανονισμούς λειτουργίας του Ιδρύματος που τους αφορούν και να τους εφαρμόζουν με συνέπεια και υπευθυνότητα.
 • Να είναι ενημερωμένοι για το πρόγραμμα σπουδών τους και το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ώστε να κατανοούν σαφώς τη διαδικασία.
 • Να είναι ενημερωμένοι για τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
 • Να ανταποκρίνονται πλήρως στο σύνολο των υποχρεώσεών τους έναντι του Ιδρύματος.
 • Να προβάλουν και να προάγουν την εικόνα του Ιδρύματος με τις ακαδημαϊκές, πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητές τους.
 • Να σέβονται και να προστατεύουν τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Ιδρύματος και να μεριμνούν για τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων.

Πέρασες στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών; Κάνε LIKE στην σελίδα «Ενημέρωση Φοιτητών Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» για να είσαι πάντα ενημερωμένος για όλα τα φοιτητικά νέα του Πανεπιστημίου!

Δείτε ΕΔΩ όλα τα Νέα του ΓΠΑ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr