Η Νομική Σχολή του ΑΠΘ αποφάσισε την ίδρυση Ερευνητικής Ομάδας Δικαίου & Πληροφορικής

Η Νομική Σχολή του ΑΠΘ αποφάσισε την ίδρυση Ερευνητικής Ομάδας Δικαίου & Πληροφορικής

Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης: Η Γενική Συνέλευση της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ ενέκρινε στη Συνεδρίαση της 21ης Ιανουαρίου 2020, την ίδρυση της Ερευνητικής Ομάδας Δικαίου & Πληροφορικής, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Ιωάννη Δ. Ιγγλεζάκη.

H ερευνητική ομάδα έχει ως αντικείμενο έρευνας τα ποικίλα, διατομεακού χαρακτήρα ζητήματα που αφορούν τη σχέση δικαίου και πληροφορικής. Καλύπτει, έτσι, θεωρητικά ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή των τεχνολογιών στη Νομική Επιστήμη και τις δυνατότητες αυτοματοποίησης των νομικών διεργασιών, αλλά και νομικά ζητήματα που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων, ζητήματα δικαίου πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό έγκλημα. Επίσης αντικείμενο έρευνας της ομάδας είναι οι επιπτώσεις της τεχνολογίας  σε ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η ελευθερία της έκφρασης και η προστασία της παιδικής ηλικίας στο διαδίκτυο.

Επιδίωξή της ομάδας είναι η δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών με άλλες ερευνητικές ομάδες και άλλα ερευνητικά κέντρα δικαίου και πληροφορικής στην Ευρώπη και διεθνώς, τα οποία βρίσκονται στην αιχμή της ερευνητικής δραστηριότητας, σε έναν τομέα, όπως αυτός του δικαίου των νέων τεχνολογιών, που είναι ιδιαίτερα κρίσιμος, καθώς στον 21ο αιώνα, οι νέες τεχνολογίες αποτελούν εργαλεία μετασχηματισμού της κοινωνίας και επιτάχυνσης της οικονομικής ανάπτυξης.

Η ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στον τομέα αυτό έχει νευραλγική σημασία για κάθε ενδιαφερόμενο ερευνητή και η Νομική Σχολή της Θεσσαλονίκης μπορεί να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στη διάδοση της έρευνας, στην επιστημονική εκλέπτυνση και τη διϊδρυματική και διακρατική εδραίωση των δικτύων έρευνας.

Η ερευνητική ομάδα συνεργάζεται με το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα (Ε.Μ.Δ.Δ.Ο.Ε.) της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και άλλους φορείς, με μέλη ΔΕΠ από τη Νομική Σχολή, αλλά και άλλα Τμήματα εντός και εκτός του ΑΠΘ, καθώς και με μεταδιδακτορικούς ερευνητές, υποψηφίους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Σημειώνεται ότι υπάρχει συνεργασία με το Ιnstitut für Rechtsinformatik της Νομικής Σχολής του Ανοβέρου, στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος IT–Recht & Recht des geistigen Eigentums (LL.M.).

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον ιστοχώρο της Ερευνητικής ομάδας Δικαίου & Πληροφορικής: ictlaw.law.auth.gr

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr