Προκηρύχθηκαν 11 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ

Προκηρύχθηκαν 11 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ

ΔιδακτορικάΤο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη συνεδρίαση της Συνέλευσης με αριθμό 5/15-11-2019, αποφάσισε την προκήρυξη εντεκά θέσεων υποψηφίων διδακτόρων, σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017 και τον εσωτερικό κανονισμό (ΦΕΚ 4542/18-10-2018 τ. Β΄) για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στις εξής γνωστικές περιοχές:

1. Μαθηματική μοντελοποίηση και προσομοίωση πολλαπλής κλίμακας διεργασιών προσρόφησης για την παραγωγή οξυγόνου υψηλής καθαρότητας από τον αέρα.

Επιβλέπων: Καθηγητής Ε. Κικκινίδης E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2. Ανάπτυξη καινοτόμων νανοσύνθετων υλικών για την εφαρμογή τους σε ηλεκτροχημικές διεργασίες διαχωρισμού.

Επιβλέπων: Καθηγητής Μ. Στουκίδης E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

3. Βελτιστοποίηση του μακροχρόνιου και βραχυχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού. Ανάπτυξη μοντέλων μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού για τον βέλτιστο προγραμματισμό και σχεδιασμό της ενέργειας. Ολοκλήρωση αυτών των μοντέλων με ενεργειακές και οικονομικές πολιτικές. Βελτιστοποίηση σύγχρονων ενεργειακών αγορών.

Επιβλέπων: Καθηγητής Μ. Γεωργιάδης E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

4. Ανάπτυξη «πράσινου» κεραμιδιού με τη χρήση νανοτεχνολογίας για την φωτοκαταλυτική διάσπαση ατμοσφαιρικών ρύπων.

Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Σαρηγιάννης E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

5. Ανάπτυξη προηγμένων υβριδικών μοριακών υλικών μεταβατικών μετάλλων με οργανικά υποστρώματα (δι-/τρι-καρβοξυλικά οξέα αυξημένης ανθρακικής αλυσίδας έως και 16 ατόμων άνθρακα). Επιβλέπων: Καθηγητής Α. Σαλίφογλου E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

6. Μεταφορά θερμότητας µε ρευστά που εμπεριέχουν PCM (Phase Changing Materials).

Επιβλέπων: Καθηγητής Μ. Ασσαέλ E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

7. Μέτρηση ιξώδους ρευστών σε ακραίες συνθήκες εξόρυξης πετρελαίου

Επιβλέπων: Καθηγητής Μ. Ασσαέλ E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

8. Πειραματική μελέτη διεργασιών υδρογονοαποξυγόνωσης ενδιάμεσων προϊόντων της βιομάζας για παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας χημικών προϊόντων και καυσίμων.

Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Α. Λεμονίδου E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

9. Μελέτη Διεργασιών Καταλυτικής Οξειδωτικής Αφυδρογόνωσης Αιθανίου με Παράλληλη Εκμετάλλευση Διοξειδίου του Άνθρακα.

Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Α. Λεμονίδου E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

10 & 11 (2 θέσεις) Φασματοσκοπική μελέτη βιολογικών υλικών και ενώσεων βιολογικού ενδιαφέροντος

Επιβλέπων: Αναπληρωτής Καθηγητής Δ. Χριστόφιλος E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν έως και την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 13.00, στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ, αίτηση υποψηφιότητας (εντύπως ή ηλεκτρονικώς), συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως ακολούθως:

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στην αίτησή τους οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν έως και τρία αντικείμενα με σειρά προτίμησης (1, 2, 3)

2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (με τον ακριβή βαθμό), μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και λοιπών τίτλων σπουδών. Τίτλοι σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ

3. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών)

4. Πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (ιδιαίτερα Αγγλικής)

5. Συστατικές επιστολές (δύο τουλάχιστον), σε σφραγισμένους φακέλους

6. Βιογραφικό σημείωμα

7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τη Συνέλευση του Τμήματος. Προϋποθέσεις, όροι, προθεσμίες, υποχρεώσεις κλπ αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό διδακτορικών σπουδών του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία. Τηλ. 2310.996158, Fax: 2310.996250, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Την ενημερωτική σελίδα με όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Περισσότερες θέσεις διδακτόρων ΕΔΩ.

font

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr