Δωρεάν μαθήματα Ιταλικών για τους φοιτητές του ΑΠΘ

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σε φοιτητές/-ήτριες του Α.Π.Θ., το διατμηματικό μάθημα «Ιταλική Γλώσσα: Ανάπτυξη και Καλλιέργεια του Προφορικού Λόγου» (επίπεδο Α2) (ΚΩΔ: ΙΤΑΛ-Α2Α ΚΔΞΓ) κατά το χρονικό διάστημα 3 Οκτωβρίου 2019 έως 9 Ιανουαρίου 2020 (απόφαση ΓΣ αριθμ. 16/10-7-2019).

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη παραγωγής προφορικού λόγου στην ιταλική γλώσσα (επίπεδο Α2).

Πληροφορίες για το μάθημα

Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές διδακτικές ώρες), κάθε Πέμπτη 16:15-18:45 στην αίθουσα Δ/«Γλωσσικό Εργαστήρι του ΚΔΞΓ» (ισόγειο Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών) από τη διδάσκουσα Ελένη Παπαδάκη, ΕΕΠ ΚΔΞΓ.

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που έχουν ήδη ολοκληρώσει το επίπεδο Α1, το οποίο αποδεικνύεται με πιστοποίηση Α1 ή με επιτυχή παρακολούθηση 4 εξαμήνων μαθημάτων ιταλικής γλώσσας σύμφωνα με το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος φοίτησης.

Η ανελλιπής παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη.

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/τριών θα γίνει με προφορικές εξετάσεις.

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση πλήρους παρακολούθησης με βαθμό επίδοσης στους φοιτητές/ήτριες που παρακολούθησαν τουλάχιστον το 80% του προγράμματος και πέτυχαν στις τελικές εξετάσεις. Θα αποδοθούν 3 διδακτικές μονάδες και 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση στην οποία θα επισυνάπτουν αρχείο (.pdf ή .zip μορφή) με πιστοποιητικό γνώσης της Ιταλικής επιπέδου A1 ή αναλυτική βαθμολογία στην οποία να φαίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τέσσερα (4) εξάμηνα ιταλικής γλώσσας σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13.00.

Θα επιλεγούν 25 φοιτητές/ήτριες με σειρά προτεραιότητας.

ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που δεν πληρούν τους όρους της ανακοίνωσης και είναι εκπρόθεσμες.

Όσοι/ες γίνουν αποδεκτοί, θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά για τη συμμετοχή τους την Τετάρτη, 2/10/2019.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr