ΑΠΘ: Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το 2019-2020

ΑΠΘ: Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το 2019-2020

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

  • Προθεσμία Υποβολής: 19/08/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» (κωδικός MIS: 5045549), η οποία εντάσσεται στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 2584/15-05-2019, κωδ. ΕΔΒΜ96) και η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και  κατ’ εφαρμογή της απόφασης στη Συν. 786/26-07-2019 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα πίνακα επιλέξιμων θέσεων/επιστημονικών πεδίων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την αριθ. Συν. 472/11-7-2019 απόφαση του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, την αρ. Συν. 15/16-07-2019 απόφαση του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, την αρ. Συν. 18/24-07-2019 απόφαση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, την αρ. Συν. 545/11-07-2019 απόφαση του Τμήματος Βιολογίας, την αρ. Συν. 344/26-06-2019 απόφαση του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, την αρ. Συν. 423/11-07-2019 απόφαση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, την αρ. Συν. 531/17-07-2019 απόφαση του Τμήματος Γεωλογίας, την αρ. Συν. 841/18-07-2019 απόφαση του Τμήματος Γεωπονίας, την αρ. Συν. 30/15-07-2019 απόφαση του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, την αρ. Συν. 410/10-07-2019 απόφαση του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, την αρ. Συν. 250/03-07-2019 και 251/16-07-2019  απόφαση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, την αρ. Συν. 580/04-07-2019 απόφαση του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής κ Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη, την αρ. Συν. 77/27-06-2019 απόφαση του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής κ Αθλητισμού με έδρα τις Σέρρες, την αρ. Συν. 26/04-07-2019 απόφαση του Τμήματος Επιστημών Προσχ. Αγωγής κ Εκπ/σης, την αρ. Συν. 19/11-07-2019 απόφαση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, την αρ. Συν. 243/04-07-2019 απόφαση του Τμήματος Θεάτρου, την αρ. Συν. 48/16-07-2019 απόφαση του Τμήματος Ιατρικής, την αρ. Συν. 408/27-06-2019 απόφαση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, την αρ. Συν. 494/02-07-2019 απόφαση του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, την αρ. Συν. 57/10-07-2019 απόφαση του Τμήματος Κινηματογράφου, την αρ. Συν. 29/10-07-2019 απόφαση του Τμήματος Θεολογίας, την αρ. Συν. 611/02-07-2019 απόφαση του Τμήματος Κτηνιατρικής, την αρ. Συν. 510/03-07-2019 απόφαση του Τμήματος Μαθηματικών, την αρ. Συν. 29/18-07-2019 απόφαση του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, την αρ. Συν. 16/16-07-2019 απόφαση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, την αρ. Συν. 496/25-06-2019 απόφαση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, την αρ. Συν. 139/09-07-2019 απόφαση του Τμήματος Νομικής, την αρ. Συν. 406/17-07-2019 απόφαση του Τμήματος Οδοντιατρικής, την αρ. Συν. 92/27-06-2019 απόφαση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, την αρ. Συν. 19Τ8/10-07-2019 απόφαση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, την αρ. Συν. 335/17-07-2019 απόφαση του Τμήματος Πληροφορικής, την αρ. Συν. 642/03-07-2019 απόφαση του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, την αρ. Συν. 166/11-06-2019 απόφαση του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, την αρ. Συν. 21/09-07-2019 απόφαση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, την αρ. Συν. 543/28-06-2019 απόφαση του Τμήματος Φαρμακευτικής, την αρ. Συν. 468/10-07-2019 απόφαση του Τμήματος Φιλολογίας, την αρ. Συν. 282/16-07-2019 απόφαση του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, την αρ. Συν. 19/09-07-2019 απόφαση του Τμήματος Φυσικής, την αρ. Συν. 704/15-07-2019 απόφαση του Τμήματος Χημείας, την αρ. Συν. 18/15-07-2019 απόφαση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, την αρ. Συν. 338/17-07-2019 απόφαση του Τμήματος Ψυχολογίας και την  υπ’ αριθμ. 2994/18-06-2019 απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό πεδίο, προκειμένου να διδάξουν το σύνολο των μαθημάτων (έως 3) των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (εξαιρούνται τα προγραμμάτα που προβλέπουν καταβολή διδάκτρων ή τελών εγγραφής) των τμημάτων του ΑΠΘ που αντιστοιχούν σε ένα από τα εν λόγω επιστημονικά πεδία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, όπως αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους όρους:

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr