Υπολογισμός Μορίων (2020) Νέο Σύστημα

Υπολογισμός Μορίων (2020) Νέο Σύστημα

Πανελλήνιες Αποτελέσματα 2020: Τρόπος Υπολογισμού Μορίων για το Νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

Για την εισαγωγή των υποψηφίων με το Νέο σύστημα εισαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση τα «Φοιτητικά Νέα» σας ενημερώνουν πως ισχύουν τα εξής για το τρόπο υπολογισμού των Μορίων 2020:

α) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, δηλαδή για τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020 με το νέο σύστημα, υπολογίζεται μόνο ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων (χωρίς να συνυπολογίζεται ο βαθμός του απολυτηρίου).

β) στα Τμήματα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικής δοκιμασίας (αγωνίσματα) για την εισαγωγή υποψηφίων σε αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύουν, η εξέταση του ειδικού μαθήματος ή της πρακτικής δοκιμασίας γίνεται πανελλαδικά. Σε κάθε ειδικό μάθημα ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής. Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας, προστίθεται στην βαθμολογία, όπως έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, η βαθμολογία που προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή. 

* Τα παραπάνω ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α ́) και άρθρο 165 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α ́).

Δείτε ΕΔΩ την εφαρμογή για τον Υπολογισμό των Μορίων 2020

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr