Εγκύκλιος για την εισαγωγή των υποψηφίων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Εγκύκλιος για την εισαγωγή των υποψηφίων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πανελλαδικές 2019: Εγκύκλιος Εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 υποψηφίων τέκνων οικογενειών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

1. Η αριθ. Φ.251/107538/Α5 (ΦΕΚ 2878/τ.Β΄/5-7-2019) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για τα τέκνα οικογενειών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018».

2. Η αριθ. Φ.251/110562/A5/8-7-2019 εγκύκλιος με θέμα «Γνωστοποίηση δημοσίευσης σε ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης που αφορά ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για τα τέκνα οικογενειών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018».

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 16 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (Α΄ 138) και της παρ. 3 του άρθρου 241 του νόμου 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (70 Α΄), υπογράφηκε και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η αριθ. Φ.251/107538/Α5 (2878 Β΄/5-7-2019) Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 υποψήφιοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019, είτε στην τακτική περίοδο του Ιουνίου, είτε στην επαναληπτική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται και για τους μαθητές της τελευταίας τάξης Λυκείου του τρέχοντος σχολικού έτους 2018-2019 και αποφοίτους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2018-2019 για εισαγωγή σε σχολές, τμήματα, εισαγωγικές κατευθύνσεις Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, εφόσον: α) έχουν δελτίο επανελέγχου ή έκθεση αυτοψίας για τη μόνιμη κατοικία τους ή

β) είναι τέκνα θανόντων ή γ) έχει καταστραφεί ολοσχερώς η επιχείρηση γονέα από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

Για όλους τους ανωτέρω δικαιούχους (α, β, γ) ισχύει η βασική προϋπόθεση ότι υπέβαλαν αίτηση-δήλωση και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου του τρέχοντος σχολικού έτους 2018-2019 ή πρόκειται να συμμετέχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του μηνός Σεπτεμβρίου 2019.

Για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με προσαύξηση 20% του συνόλου των μορίων (παρ. 1 άρθρου 2 της ανωτέρω Υ.Α.) έχουν υποβληθεί έως τις 15-7-2019 στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η σχολική μονάδα όπου ο υποψήφιος υπέβαλε αίτηση – δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση – δήλωση υπαγωγής στην ευνοϊκή διάταξη.

2. Κωδικός υποψηφίου με τον οποίο συμμετείχε στις πανελλαδικές ή θα συμμετέχει στις επαναληπτικές πανελλαδικές έτους 2019.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα, από την οποία να προκύπτει ο τόπος, η ημερομηνία και η αιτία θανάτου. Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται εάν επήλθε θάνατος γονέα εξαιτίας του συμβάντος (πυρκαγιές 23ης και 24ης Ιουλίου 2018).

5. α) Δελτίο επανελέγχου ή έκθεση αυτοψίας για τη μόνιμη κατοικία τους ή βεβαίωση του οικείου δήμου από την οποία να αποδεικνύεται ότι η επιχείρηση γονέα έχει καταστραφεί ολοσχερώς, εξαιτίας του συμβάντος (πυρκαγιές 23ης και 24ης Ιουλίου 2018).

β) Δήλωση Ε1 του φορολογικού έτους 2017 του γονέα στη δήλωση του οποίου φαίνεται το τέκνο ως προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου του τέκνου αν κάνει αυτοτελή δήλωση, προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας ή βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την οποία να προκύπτει η έδρα της επιχείρησης, αν επικαλείται καταστροφή επιχείρησης, ανεξαρτήτως του αν η επιχείρηση ανήκει στον γονέα στη δήλωση του οποίου το τέκνο εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος ή στον έτερο γονέα.

Επισημαίνεται ότι η μόνιμη κατοικία αφορά τη στιγμή του συμβάντος και δεν γίνονται δεκτές δηλώσεις Ε1, οι οποίες τροποποιήθηκαν μετά το συμβάν. Τα δικαιολογητικά αυτά (της περίπτ. 5) απαιτούνται για τα τέκνα πληγέντων από τις πυρκαγιές – χωρίς θάνατο γονέα.

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ των ΔΔΕ

Οι οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού συγκεντρώσουν και ελέγξουν το σύνολο των αντίστοιχων αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα προχωρήσουν στη σύνταξη ενός πίνακα με τους δικαιούχους υποψήφιους και ενός πίνακα με τους απορριπτέους (βλ. συνημμένα). Ο πίνακας με τους δικαιούχους υποψηφίους θα έχει τρία μέρη, ένα για κάθε κατηγορία (α, β, γ) και θα περιλαμβάνει τα ονομαστικά στοιχεία, τον κωδικό, τον ΑΦΜ του υποψηφίου (αν υπάρχει) ή τον ΑΦΜ του γονέα που φαίνεται το τέκνο ως προστατευόμενο, ή τον ΑΦΜ του γονέα του οποίου η επιχείρηση καταστράφηκε. Κατόπιν αποστέλλουν μέχρι 22-7-2019 τους πίνακες δικαιούχων και απορριπτέων έντυπα και ηλεκτρονικά στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Τμήμα Ε΄ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), προκειμένου να διεξαχθεί η επιλογή τους με βάση το Μηχανογραφικό Δελτίο έτους 2019 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθ. Φ.251/107538/Α5 (ΦΕΚ 2878/τ.Β΄/5-7-2019) Υπουργικής Απόφασης.

Δ. ΕΠΙΛΟΓΗ και ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Μετά τις παραπάνω διαδικασίες (αιτήσεις με δικαιολογητικά μέχρι 15-7-2019 και αποστολή πινάκων μέχρι 22-7-2019), θα ακολουθήσει η επιλογή για εισαγωγή κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Οι πίνακες με τα αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εγκρίνονται από την αντίστοιχη Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής των υποψηφίων Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κυρώνονται από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και αντίγραφα αυτών αποστέλλονται στις σχολές και στα τμήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή των επιτυχόντων σε αυτά σε διάστημα που ανακοινώνεται από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι δικαιούχοι υποψήφιοι συμμετέχουν στη διαδικασία με το ένα και μοναδικό μηχανογραφικό δελτίο που υποβάλουν τον Ιούλιο 2019.

Οι δικαιούχοι υποψήφιοι εισάγονται σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, καθ΄ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων. Για την εισαγωγή τους, παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση του συνόλου των μορίων που έλαβαν και απαραίτητη προϋπόθεση είναι ύστερα από την προσαύξηση να συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με τα μόρια του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση στο οικείο ακαδημαϊκό έτος.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις Εκτιμήσεις Βάσεων.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr