Υπολογισμός Μορίων με τους βαθμούς του Ειδικού Μαθήματος

Υπολογισμός Μορίων με τους βαθμούς του Ειδικού Μαθήματος

Υπολογισμός Μορίων 2019: Ανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας τα αποτελέσματα, βαθμοί των ειδικών μαθημάτων των πανελληνίων εξετάσεων των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Τα Στατιστικά των βαθμών μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν μέσα από παρόν άρθρο την εφαρμογή του ΟΕΦΕ για τον υπολογισμό των μορίων σας με την προσθήκη των Ειδικών Μαθημάτων.

Πιο αναλυτικά παρακάτω μπορείτε να υπολογίσετε τα μόρια με το νέο Εξεταστικό Σύστημα που εφαρμόζεται για πρώτη φορά φέτος.

Επιλέγετε τον Προσανατολισμό και τα εξεταζόμενα μαθήματα και ως γραπτό βαθμό γράφετε στη σχετική θέση το βαθμό του κάθε εξεταζόμενου μαθήματος στην εικοσάβαθμη κλίμακα με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου.

Σημαντική Παρατήρηση:
Για τους δεκαδικούς αριθμούς χρησιμοποιήστε την τελεία ως υποδιαστολή. Για παράδειγμα γράφουμε: 17.6

Ειδικά μαθήματα:
Για τα ειδικά μαθήματα του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου, όπως και για την Αρμονία και τον Έλεγχο Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων, ο βαθμός που πρέπει να καταχωρήσετε στην παρακάτω φόρμα είναι ο Μέσος Όρος των βαθμών στα δύο μαθήματα, στην εικοσάβαθμη κλίμακα με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr