Μηχανογραφικό 2018: Αναρτήθηκε το δελτίο για τους υποψηφίους ΕΠΑΛ

Μηχανογραφικό 2018: Αναρτήθηκε το μηχανογραφικό για τους υποψηφίους ΕΠΑΛ

Μηχανογραφικό 2018: Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr σας παρουσιάζουν το μηχανογραφικό δελτίο για τους υποψηφίους ΕΠΑΛ για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018. Οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν ή/και να εκτυπώσουν το μηχανογραφικό δελτίο παρακάτω.

Την ενημερωτική σελίδα όλα τα νέα που αφορούν τις Πανελλήνιες Εξετάσεις-Εκτιμήσεις Βάσεων, μπορείτε να την δείτε εδώ. 

Α΄- ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΑ.Λ του ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’) 

Αυτό το έντυπο αποτελεί ένα υπόδειγμα για να βοηθηθείς στην ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Μηχανογραφικό δελτίο (ΜΔ) μπορούν να υποβάλουν: 

 • Οι μαθητές που αποφοιτούν από την τελευταία τάξη των ημερήσιων ΕΠΑΛ ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’) ή του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’) και έλαβαν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ έτους 2018, με την προϋπόθεση να αποκτήσουν το απολυτήριό τους και το πτυχίο τους τον Ιούνιο του 2018.
 • Οι μαθητές που αποφοιτούν από την τελευταία τάξη των εσπερινών ΕΠΑΛ του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’) και έλαβαν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ έτους 2018, με την προϋπόθεση να αποκτήσουν το απολυτήριό τους και το πτυχίο τους τον Ιούνιο του 2018. 
 • Οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ του ν.4186/2013, οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ (Ομάδα Α’ και Β’), οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ, Ναυτικών Λυκείων και Ε.Π.Λ.(Τμημάτων ειδίκευσης) και οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ με πτυχίο ειδικότητας του ΕΠΑ.Λ του ν.3475/2006,του ν.4186/2013 ή του ν.4386/2016 που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ του έτους 2018, με την προϋπόθεση να αποκτήσουν το απολυτήριο ή/και το πτυχίο τους αντίστοιχα τον Ιούνιο του 2018.
 • Οι απόφοιτοι με τελευταίο έτος εξέτασης Πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑΔΑ Α) με το Παλαιό Σύστημα το έτος 2016 και ΕΠΑΛ Νέο Σύστημα το έτος 2016 είναι υποψήφιοι χωρίς νέα εξέταση, για το 10% των θέσεων εισακτέων σε ποσοστό 40%, με τη βαθμολογία που σημείωσαν κατά την τελευταία συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ.
 • Οι απόφοιτοι με τελευταίο έτος εξέτασης Πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2017 είναι υποψήφιοι χωρίς νέα εξέταση, για το 10% των θέσεων εισακτέων σε ποσοστό 60%, με τη βαθμολογία που σημείωσαν κατά την τελευταία συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ το έτος 2017.
 • Επισημαίνεται ότι το μηχανογραφικό δελτίο για τους υποψηφίους χωρίς νέα εξέταση (10%) έχει διαμορφωθεί με βάση τους εννέα (9) Τομείς του ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’)
 • Για τη συμμετοχή των υποψηφίων ΕΠΑΛ με το 10% υπολογίζεται η τελευταία συμμετοχή του υποψηφίου σε Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ.

Πρέπει να ξέρεις ότι: 

1. Στο Μ. εμφανίζονται τμήματα αλλά και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων που έχουν διαφορετικό κωδικό και παίρνουν ξεχωριστό αριθμό εισακτέων. Για παράδειγμα:

  • ΚΩΔ. 734: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
  • ΚΩΔ. 770: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΚΩΔ. 734 είναι διαφορετικός από τον ΚΩΔ. 770, αφού πρόκειται για 2 διαφορετικές εισαγωγικές κατευθύνσεις: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 

Στο Μ. . μπορείς να επιλέξεις μόνο το 734 ή μόνο το 770 ή και τα δύο, ως δύο ανεξάρτητες προτιμήσεις.

2. Έχεις τη δυνατότητα να επισκέπτεσαι όσο συχνά θέλεις την ιστοσελίδα και να τροποποιείς το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο σου από τη στιγμή της ανάρτησής του και μέχρι την οριστικοποίησή του, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα ανακοινωθεί.

3. Η οριστικοποίηση του μηχανογραφικού σου θα γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής κανένα μηχανογραφικό δελτίο δεν γίνεται δεκτό ούτε αλλάζει ούτε αντικαθίσταται ως προς τις προτιμήσεις των τμημάτων και τη σειρά αυτών.

4. Ως υποψήφιος μπορείς να δηλώσεις όσες σχολές επιθυμείς, από αυτές που περιλαμβάνονται στον τομέα επιλογής σου και στην Κοινή Ομάδα 

5. Στη στήλη Σειρά Προτίμησης θα συμπληρώσεις με αύξουσα σειρά τις προτιμήσεις σου για τα τμήματα ή τις εισαγωγικές κατευθύνσεις που επιθυμείς.

Πχ. Για συνολικά 10 προτιμήσεις σου, ο αριθμός 1 δηλώνει ότι αυτό είναι το πρώτο τμήμα που επιθυμείς να εισαχθείς και ο αριθμός 10 δηλώνει ότι αυτό είναι το τελευταίο τμήμα που επιθυμείς να εισαχθείς. Εννοείται ότι στις προτιμήσεις σου μπορείς να συμπεριλάβεις τμήματα ή/και εισαγωγικές κατευθύνσεις, όπως εσύ επιθυμείς. Η σειρά των προτιμήσεών σου πρέπει να εκφράζει την πραγματική σου επιθυμία, δηλαδή πρώτα να δηλώνεις τη σχολή που πραγματικά επιθυμείς να εισαχθείς, άσχετα με τον αριθμό των μορίων σου, και μετά τις λοιπές. Δεν εισάγεσαι σε σχολή για την οποία δεν δήλωσες προτίμηση. Αν με το σύνολο των μορίων σου εισάγεσαι σε περισσότερες από μια σχολές από αυτές που έχεις δηλώσει προτίμηση, τότε θα εισαχθείς σε αυτήν που έχεις δηλώσει με προγενέστερη προτίμηση. 

  • Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται να δηλώσεις τμήμα, στο οποίο είσαι ήδη σπουδαστής από προηγούμενο έτος. 

6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο σε σχολή που δήλωσες προτίμηση, προηγείται αυτός που έχει επιτύχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίας στα δύο μαθήματα ειδικότητας. Εάν και πάλι ισοβαθμείτε, εισάγεστε όλοι οι ισοβαθμούντες ανεξάρτητα από τη σειρά που τη δήλωσε ο καθένας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων υποψήφιων με τον τελευταίο εισαγόμενο στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, τις Σχολές Αστυφυλάκων και τις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, και μετά την εξάντληση του κριτηρίου της βαθμολογίας στο άθροισμα μαθημάτων ειδικότητας, εισάγεται ο υποψήφιος που δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη σειρά προτίμησης. 

Β΄ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

Ορισμένα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και γι’ αυτό ο υποψήφιος εξετάζεται πρόσθετα σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα για τη διαπίστωση της ύπαρξης των εξειδικευμένων γνώσεων. Για τα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις που απαιτούν ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση του μισού της μέγιστης βαθμολογίας (αν απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα, τότε ο περιορισμός του μισού της μέγιστης βαθμολογίας ισχύει στο καθένα χωριστά). Ειδικότερα:

 1. Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα "ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ" και "ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ". 
 2. Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα "ΑΡΜΟΝΙΑ" και "ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟYΣΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ".
 3. Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
 4. Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".

Όλο το μηχανογραφικό μπορείτε να το δείτε παρακάτω.

 • Αν θέλετε να κατεβάσετε το μηχανογραφικό, πατήστε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις Πανελλαδικές 2018

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr