Η εκπρόσωπος των Κολλεγίων για τις αλλαγές στα Κολλέγια

Η Νομική Σύμβουλος του Συνδέσμου των Ελληνικών Κολεγίων Σοφία Γκιόκα, κατά την χθεσινή συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής επί του πολυνομοσχεδίου «σκούπα» για την παιδεία, δήλωσε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχήν να πω ότι είναι η πρώτη φορά που καλούμαστε να συμμετέχουμε στις εργασίες Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση αυτή. Η αναφορά μου έχει να κάνει με το άρθρο 17 του νομοσχεδίου «ρύθμιση θεμάτων γενικής γραμματείας δια βίου μάθησης και νέας γενιάς» που ουσιαστικά αλλάζει τη σύνθεση του συμβουλίου αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Να πω κατ’ αρχήν ότι χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Υπουργείου για την επιτάχυνση των εργασιών του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική του νομοσχεδίου έκθεση καθώς η ομαλή λειτουργία του ΣΑΕΠ μπορεί πράγματι να διασφαλίσει τα δικαιώματα των αποφοίτων κατά το ενωσιακό δίκαιο, να αποτρέψει την εκροή Ελλήνων φοιτητών προς  το εξωτερικό και γιατί όχι να συμβάλλει και στην προσέλκυση ξένων φοιτητών στην Ελλάδα. Ως προς το άρθρο 17 λοιπόν προβλέπεται μικρότερη σύνθεση του συμβουλίου αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στο οποίο πλέον δεν θα μετέχουν  εκπρόσωπος του ΔΟΑΤΑΠ και εκπρόσωποι των οικείων επαγγελματικών οργανώσεων. Πρέπει να σημειώσω, ότι παρότι βρισκόμαστε στο πεδίο της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων φαίνεται ενδεχομένως, κατ’ αρχήν, οξύμωρο να αποκλείονται οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων όπως προβλεπόταν αρχικά. Παρόλα αυτά η λειτουργία του ΣΑΕΠ όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει ότι η συμμετοχή των επαγγελματικών φορέων μάλλον δυσχέραινε το έργο του συμβουλίου παρά το διευκόλυνε όπως θα ανέμενε αρχικά κανείς. Υπήρξαν υπέρμετρες καθυστερήσεις στην  υπόδειξη εκπροσώπων τους και με τον τρόπο αυτό υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις στη λειτουργία του ΣΑΕΠ που ενώπιον του συμβουλίου κατέληξαν να εκκρεμούν χιλιάδες αιτήσεων. Αυτή η σύνθεση που προβλέπεται με την προτεινόμενη ρύθμιση καθιστά απολύτως αναγκαία -προκειμένου να υπάρχει όντως αποτελεσματική διασφάλιση των δικαιωμάτων των  αποφοίτων- να υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη σύμφωνα  με την οποία οι πράξεις αναγνώρισης  επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων από τον ΣΑΕΠ θα  γίνονται άμεσα και ανεπιφύλακτα αποδεκτές από επαγγελματικούς φορείς, οργανώσεις κ.ο.κ..

Υπάρχει ανάλογη ρύθμιση για τις πράξεις αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων. Θεωρούμε ότι αυτή είναι μια διαφοροποίηση, η οποία δε βρίσκει κανένα νόμιμο έρεισμα. Θα πρέπει να υπάρξει τέτοια δέσμευση και για τις πράξεις αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων που απονέμονται από αλλοδαπά πανεπιστήμια.

Να πω ότι θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη συμμετοχή του προϊσταμένου του Τμήματος Κολεγίων του Υπουργείου και να επισημάνω εδώ ότι θα μπορούσε να ελαφρυνθεί, έτι περαιτέρω, η λειτουργία του ΣΑΕΠ αλλά και να μην υπάρχουν επιβαρύνσεις για τους αποφοίτους οι οποίοι αιτούνται την αναγνώριση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, εάν το Υπουργείο κάνει χρήση των φακέλων των κολεγίων που ήδη υπάρχουν στο Τμήμα Κολεγίων. Το Τμήμα Κολεγίων του Υπουργείου Παιδείας γνωρίζει ακριβώς όλες τις λεπτομέρειες για τα προγράμματα που προσφέρουν τα κολέγια, για τη συνεργασία που έχουν τα πανεπιστήμια της αλλοδαπής. Όλα αυτά τα στοιχεία ζητώνται, εκ νέου, από τον κάθε απόφοιτο ξεχωριστά που απευθύνει μια αίτηση προς το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, γεγονός που βάζει τους αποφοίτους σε μια διαδικασία επικυρώσεων και μεταφράσεων με μεγάλο κόστος για στοιχεία τα οποία, ούτως ή άλλως, βρίσκονται κατατεθειμένα στο Υπουργείο.

Τι περιλαμβάνει η διάταξη για τα Κολλέγια

Ως προς τη νέα σύνθεση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, θεωρούμε ότι, μιας και φαίνεται ότι το Υπουργείο πράγματι δείχνει τη διάθεση να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα κατά το ενωσιακό δίκαιο των αποφοίτων, θα πρέπει να δούμε λίγο και την ισότιμη αντιμετώπισή τους ως προς τα προνόμια που έχουν ως φοιτητές. Ενδεικτικά, αναφέρω μόνο στρατολογικά θέματα ή ακόμη και προνόμια μειωμένου κομίστρου μεταφορών που ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους φοιτητές και σπουδαστές την Ελλάδα και όχι για τους σπουδαστές κολεγίων.

Μια τελευταία μόνο λέξη, θα μου επιτρέψετε, για το άρθρο 25 που αναφέρεται στο ΔΟΑΤΑΠ, όπου επιχειρείται μια διεύρυνση του πεδίου των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών που έχουν αποκτηθεί χωρίς προηγουμένως να έχει αποκτηθεί προπτυχιακός τίτλος. Θεωρούμε ότι όταν αυτό συμβαίνει για την αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων πόσο μάλλον θα έπρεπε να υπάρχει μια αντίστοιχη ρύθμιση και για την αναγνώριση επαγγελματικής… τίτλων.

Αν θες να ενημερώνεσαι για όλα τα τελευταία νέα που αφορούν τα Κολλέγια ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr