Εξέταση συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών ΕΑΕ - Συγκροτήθηκε Επιστημονική Επιτροπή Εξέταση συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών ΕΑΕ - Συγκροτήθηκε Επιστημονική Επιτροπή

Εξέταση συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών ΕΑΕ - Συγκροτήθηκε Επιστημονική Επιτροπή

Με Υπουργική Απόφαση συγκροτήθηκε Επιστημονική Επιτροπή για την εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ). 

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, σύμφωνα με το news.gr, έργο της Επιτροπής είναι να εξετάζει τις συνάφειες διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και να εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. το οποίο και θα γνωμοδοτεί προς τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΟΠΑΙΘ για συνάφειες σχετικές με ΕΕΠ και ΕΒΠ και προς τις αρμόδιες Δ/νσεις Προσωπικού για συνάφειες σχετικές με εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, οι οποίες και θα εκδίδουν τη σχετική απόφαση. 

Τα κριτήρια με βάση τα οποία η Επιτροπή θα μελετά τις αιτήσεις με τους συνημμένους τίτλους για τη χορήγηση συνάφειας θα καθορισθούν με Υ.Α. μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής και γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής θα γίνονται μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτής και θα πραγματοποιούνται είτε σε χώρο του Ι.Ε.Π. είτε του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής θα γίνονται μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτής και θα πραγματοποιούνται είτε σε χώρο του Ι.Ε.Π. είτε του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 

 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr