Τριετής η φοίτηση στη ΣΤΥΑ (Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας) Τριετής η φοίτηση στη ΣΤΥΑ (Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας)

Τριετής η φοίτηση στη ΣΤΥΑ (Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας)

Τριετής - από δύο χρόνια που είναι σήμερα- γίνεται η φοίτηση στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), σύμφωνα με την νέα τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας της Σχολής, ενώ προστίθεται η ειδικότητα Πληροφορικής την οποία οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν μετά τη φοίτησή τους.

  • Για να ανοίξετε τον τροποποιητικό κανονισμό πατήστε εδώ
  • Για να ανοίξετε τον κανονισμό που τροποποιείται πατήστε εδώ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr