ΕΟΠΠΕΠ: Επικαιροποίηση Άδειας Φροντιστηρίου, Κέντρου Ξένων Γλωσσών

ΕΟΠΠΕΠ: Επικαιροποίηση Άδειας Φροντιστηρίου, Κέντρου Ξένων Γλωσσών

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Ιωάννα Λυτρίβη υπενθυμίζει ότι ΟΛΟΙ οι φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα), οι οποίοι κατέχουν ισχύουσα άδεια Φροντιστηρίου ή /και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, επικαιροποιούν ανά διετία τις άδειες τους, έως την 31η Μαΐου κάθε δεύτερου έτους, με τη διαδικασία της αναγγελίας.

Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020, διευκρινίζεται ότι κατατίθενται η αίτηση και τα δικαιολογητικά που μπορούν να προσκομιστούν άμεσα μέχρι 31.05.2020, προκειμένου αυτή να είναι εμπρόθεσμη και όσα δικαιολογητικά δεν μπορούν να κατατεθούν λόγω ανωτέρας βίας ένεκα covid-19, κατατίθενται έως τις 30.06.2020, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ.: 59405/Ν1/20-5-2020 έγγραφο της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα:

 1. Υπόχρεοι φορείς για υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών επικαιροποίησης είναι όσοι:

- αδειοδοτήθηκαν εντός του έτους 2018 (με απόφαση ΔΣ ΕΟΠΠΕΠ που μπορεί να αναζητηθεί μέσω του συνδέσμου της «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ με τον επταψήφιο κωδικό αδείας ή με την επωνυμία του φορέα πατώντας εδώ ή

-υπέβαλαν ή όφειλαν να υποβάλουν την τελευταία αίτηση επικαιροποίησης των αδειών τους μέχρι 31/5/2018

2. Οι αδειοδοτημένοι φορείς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Αδειοδοτημένων Φορέων του ΕΟΠΠΕΠ (στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ) και έχουν υποχρέωση επικαιροποίησης έως 31/5/2020, υποβάλουν τις αιτήσεις τους, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ με υποβολή φακέλου στο Πρωτόκολλο του ΕΟΠΠΕΠ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία), μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών (courier). 

Για να λάβετε τις οικονομικές και προσφορές προβολής του Φροντιστηρίου, Κέντρου Ξένων Γλωσσών που διαθέτετε στο δυναμικό κοινό του «Φοιτητικά Νέα» πατήστε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr