ΕΟΠΠΕΠ: Αναρτήθηκαν οι νέοι Οδηγοί Σπουδών όλων των ειδικοτήτων ΙΕΚ

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 «Επαγγελματικά περιγράμματα και προγράμματα σπουδών» του Ν.4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατόπιν της επικύρωσης των αποτελεσμάτων ελέγχου από τον ΕΟΠΠΕΠ (ΔΑ/32521 και ΔΑ/35965 αποφάσεις των υπ΄ αριθμ. 272/29-6-2017 και 275/27-07-2017 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε πενήντα δύο (52) Προγράμματα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιοποιεί τους Οδηγούς Σπουδών των παραπάνω ειδικοτήτων, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα (πατήστε πάνω στην Ειδικότητα):

Την ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε εδώ.

Οδηγοί Σπουδών ειδικοτήτων ΙΕΚ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.pdf)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΥ.pdf)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΥ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΥ.pdf)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΥ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου ( ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ - WEB DESIGNER DEVELOPER - VIDEO GAMES)~.pdf) ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ - WEB DESIGNER DEVELOPER - VIDEO GAMES)~.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.pdf)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣ.pdf)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου ( ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ~.pdf) ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ~.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.pdf)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ.pdf)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.pdf)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ.pdf)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ.pdf)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.pdf)ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ.pdf)ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.pdf)ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ,ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MΑΡΚΕΤΙΝG).pdf)ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ,ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MΑΡΚΕΤΙΝG).pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.pdf)ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ.pdf)ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚAI ΠΟΤΩΝ.pdf)ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚAI ΠΟΤΩΝ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ.pdf)ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤ. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.pdf)ΕΣΩΤ. ΑΡΧΙΤ. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.pdf)ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΗΧΟΛΗΨΙΑ.pdf)ΗΧΟΛΗΨΙΑ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝ. ΕΙΚ.-ΗΛΕΚΤΡ. ΣΧΕΔ. ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ.pdf)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝ. ΕΙΚ.-ΗΛΕΚΤΡ. ΣΧΕΔ. ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΕΧΝΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ.pdf)ΤΕΧΝΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.pdf)ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.pdf)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡ. ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔ. ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ.pdf)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡ. ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔ. ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ.pdf)ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ.pdf)ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (. ΤΟΥΡ. ΜΟΝΑΔ. ΚΑΙ ΕΠΙΧ. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ(ΥΠ. ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠ. ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜ)~.pdf). ΤΟΥΡ. ΜΟΝΑΔ. ΚΑΙ ΕΠΙΧ. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ(ΥΠ. ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠ. ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜ)~.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.pdf)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF).pdf)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF).pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.pdf)ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.pdf)ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.pdf)ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΒΟΗΘΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ.pdf)ΒΟΗΘΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.pdf)ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.pdf)ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ.pdf)ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ.pdf)ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.pdf)ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ.pdf)ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ.pdf)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.pdf)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ -ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ KAI ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.pdf)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ -ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ KAI ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.pdf)ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ.pdf)ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου ( ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠ. ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟ~.pdf) ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠ. ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟ~.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.pdf)ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ).pdf)ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ).pdf    
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου ( ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ~.pdf) ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ~.pdf    

Την ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr