Δημόσιο ΙΕΚ ειδικής αγωγής, Αγίας Παρασκευής, Αιτήσεις δημόσια ΙΕΚ, ΔΙΕΚ Δημόσιο ΙΕΚ ειδικής αγωγής Αγίας Παρασκευής: Ξεκινούν οι Αιτήσεις

Δημόσιο ΙΕΚ ειδικής αγωγής Αγίας Παρασκευής: Ξεκινούν οι Αιτήσεις

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν και παρακολουθήσουν μαθήματα κατάρτισης στις παρακάτω ειδικότητες του ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής στην Αθήνα, να καταθέσουν αίτηση εγγραφής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1. Απομαγνητοφωνητής συνομιλιών – πρακτικών (άτομα με προβλήματα όρασης)

2. Tεχνικός χειριστής Η/Υ και τηλεφωνικών κέντρων, παροχής πληροφοριών και  εξυπηρέτησης πελατών αποκλειστικά για τυφλούς (άτομα με προβλήματα όρασης)

ΑΘΗΝΑ

1. ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής:

Διεύθυνση: Πίνδου 27

Τηλέφωνο: 210 6002044

Υπεύθυνος: Δαφνομήλης Κωνσταντίνος

Ωρες: 14.00 μ.μ. – 19.00 μ.μ

2. ΚΕΑΤ:

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 210, Καλλιθέα

Υπεύθυνη: κα Λάζου

Τηλέφωνο: 210 9578090

Ωρες: 10.00 π.μ. – 14.00 .μμ

Περίοδος αιτήσεων   από 1-3-2016 έως 7-3-2016

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής υποβάλλουν:

  • Αίτηση συμμετοχής στην οποία αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας, το ΑΜΚΑ και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των άνω ειδικοτήτων.
  • Γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ ή πιστοποιητικό από το κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
  • Απολυτήριο ΕΠΑΛ ή Γεν. Λυκείου ή ΤΕΕ Β΄κύκλου

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr