ΙΕΚ ΕΚΑΒ (2020-2021): Τέλος προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων

ΙΕΚ ΕΚΑΒ (2020-2021): Τέλος προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων

Προκήρυξη 2020-2021: Προσκαλούμε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ, στην ειδικότητα "Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου", στο Α' εξάμηνο (Φθινοπωρινό εξάμηνο 2020-21) εκπαιδευτικού έτους 2020-2021 που προβλέπεται να αρχίσει την 28-09-2020 και να περατωθεί την 28-01-2021 να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Για να ενημερωθείτε πρώτοι για τις αιτήσεις για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21 πατήστε εδώ.

Η ειδικότητα θα λειτουργήσει στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας, Ηράκλειο Κρήτης και Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εισαχθούν στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής:

1. Να είναι "Ελληνες πολίτες που διαθέτουν τίτλο σπουδών Ενιαίου Λυκείου, ή άλλου ισότιμου με αυτό ή αντίστοιχο με τα εκάστοτε προβλεπόμενα, ή πολίτες κρατών εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής "Ενωσης ή ομογενείς που διαθέτουν τίτλο σπουδών ισότιμο προς αυτόν του Ελληνικού Λυκείου.

2. Για αλλοδαπούς πολίτες απαιτείται πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με αντίστοιχη βεβαίωση Ελληνομάθειας του Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθηνών ή του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που χορηγείται μετά από σχετική εξέταση του υποψηφίου.

3. Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης Β' κατηγορίας.

Οι υποψήφιοι για κατάρτιση οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ τον ΕΚΑΒ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1. Σχετική αίτηση (έντυπο χορηγείται από το ΙΕΚ, υπάρχει επίσης και στο site του ΕΚΑΒ www.ekab.gr.

2. Φωτοτυπία του απαιτούμενου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση αντιγράφου του πρωτότυπου τίτλου, Θα προσκομίζεται αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που Θα εκδίδεται από τη σχολική μονάδα αποφοίτησης του υποψήφιου και στο οποίο Θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

3. Φωτοτυπία των δυο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται η ταυτότητα ή Διαβατήριο Θα προσκομίζεται πιστοποιητικό του Δήμου ή Κοινότητας που είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος.

4. Φωτοτυπία των δύο όψεων της Άδειας Οδήγησης.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ οι υποψήφιοι για κατάρτιση δύνανται να καταθέσουν στο ΙΕΚ τον ΕΚΑΒ τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία μοριοδοτούνται:

1. Για την ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου

2. Για την ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, προστάτη ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, πιστοποιητικό του Δήμου κατοικίας-εγγραφής.

3. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας υπηρεσίας στην οποία Θα αναγράφεται η προϋπηρεσία που τυχόν έχει πραγματοποιήσει ο υποψήφιος στην ειδικότητα του Διασώστη — πληρώματος ασθενοφόρου και ο χρόνος απασχόλησης. Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

4. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε..

Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους από τις 24-08-2020 ημέρα Δευτέρα μέχρι και 07-09-2020 ημέρα Δευτέρα, με τους εξής τρόπους: αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο στο ΙΕΚ τον ΕΚΑΒ κατά τις ώρες 07.30 π.μ. έως 14:30 μ.μ., πλην Δευτέρας 07-09-2020 όπου η υποβολή θα γίνεται έως τις 14:00. (αιτήσεις έως 14:30 θα λαμβάνουν πρωτόκολλο αυθημερόν — αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τις 14:30 θα λαμβάνουν πρωτόκολλο την επόμενη ημέρα) ΠΡΟΣΟΧΗ: ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ η Δευτέρα 07-09-2020 και ώρα 14:00 μ.μ.. ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφορών (courier) με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα για παράδοση του φακέλου υποψηφιότητάς του μέχρι και την Δευτέρα 07-09-2020 και ώρα 14:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ. με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην οποία Θα πρέπει να επισυνάπτονται ως ξεχωριστά αρχεία (προσοχή το κάθε αρχείο να έχει ονομασία) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπό τη μορφή επισυναπτόμενου αρχείου (attachment) σε μορφή .ρ&., έως την Δευτέρα 07-09-2020 και ώρα 14:00 μ.μ.. ΠΡΟΣΟΧΗ: 'Οχι συμπιεσμένα αρχεία μορφής .zip, .rαr, κλπ Σε περίπτωση υποβολής αίτησης υποψηφιότητας στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας, Ηράκλειο Κρήτης και Θεσσαλονίκης, να δηλωθεί η σειρά προτίμησης.

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων υποβάλλονται εντός 2 ημερών από την ανακοίνωση αυτών.
1. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας: Τέρμα Οδού Υγείας και Μεσογείων, Χολαργός, Τ.Κ. 11527, Τηλ.: 2132143139-2132143137 . e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης: Μαβίλη 33, Πουρνάρι Πυλαίας, Τ.Κ. 55535, Τηλ.: 231 03971 55-57 . e-mail: thes.edυ@ekab.gr 3. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Ηράκλειο Κρήτης: Διασταύρωση Βουτών & Σταυρακίων ; Εναντι ΤΕΠ ΠΑΓΝΗ Τ.Κ. 71110, Τηλ.: 2810377213. e-mαil: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Την ενημερωτική σελίδα για όλα τα νέα που αφορούν τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταρτιζόμενων

Αίτηση επιλογής καταρτιζόμενου

Προκήρυξη Εκπαιδευτών

Αίτηση επιλογής εκπαιδευτή

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr