Τι είναι το «Πρόγραμμα Μαθητείας ΙΕΚ»

Τι είναι το «Πρόγραμμα Μαθητείας ΙΕΚ»

Δημόσια ΙΕΚ: Το «Πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» αφορά στο 5ο εξάμηνο κατάρτισης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Ως Μαθητεία ορίζεται το δυικό σύστημα εκπαίδευσης στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής.

Η Μαθητεία στα Ι.Ε.Κ. αποτελείται από δύο τμήματα: το «Πρόγραμμα Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.» και το «Πρόγραμμα Μαθητείας στον χώρο εργασίας». Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 960 ώρες και επιμερίζεται σε 192 ώρες κατάρτιση στο Ι.Ε.Κ., και 768 ώρες μαθητεία στον χώρο εργασίας. 

Ο μαθητευόμενος παρακολουθεί το «Πρόγραμμα Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.», στο χώρο του Ι.Ε.Κ. που υλοποιεί το πρόγραμμα μαθητείας μία ημέρα την εβδομάδα για 8 διδακτικές ώρες. Αντίστοιχα, ο μαθητευόμενος παρακολουθεί το «Πρόγραμμα Μαθητείας στον χώρο εργασίας», τέσσερις ημέρες κάθε εβδομάδα για 8 ώρες ανά ημέρα στον εργοδότη (στο φορέα ή επιχείρηση) που έχει τοποθετηθεί.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα νέα για την Μαθητεία ΙΕΚ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr