ΙΕΚ Υπουργείου Τουρισμού: Αναρτήθηκαν τα ονόματα και τα μόρια των υποψηφίων 2019-2020

ΙΕΚ Υπουργείου Τουρισμού: Αναρτήθηκαν τα ονόματα και τα μόρια των υποψηφίων 2019-2020 - Ονόματα - Προθεσμία για ενστάσεις

Δημόσια ΙΕΚ: Ανακοίνωση μορίων υποψηφίων καταρτιζομένων για εισαγωγή στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2019 – 2020.

Σε εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 4 της 11802/27.7.2007 Απόφασης Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης «Επιλογή καταρτιζομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β ́ 1547) και της ως άνω σχετικής Προκήρυξης, ανακοινώνουμε τα μόρια που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι με την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, για την εισαγωγή τους στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, για το έτος κατάρτισης 2019 – 2020.

Είσαι Πρωτοετής; Μείνετε Συντονισμένοι στα «Φοιτητικά Νέα» καθώς μέσα από την ροή ειδήσεων της αρχικής σελίδας foititikanea.gr θα σας ενημερώσουν για την διαδικασία έκδοσης φοιτητικού πάσου, φοιτητικών συγγραμμάτων, δωρεάν σίτισης, δωρεάν στέγασης, φοιτητικών επιδομάτων, διαδικασία μετεγγραφών κτλ. Συντονίσου στην κεντρική σελίδα ενημέρωσης των φοιτητών στο facebook Φοιτητικά Νέα - Foititikanea.gr για να ενημερώνεσαι για τα σημαντικότερα νέα που σε αφορούν και για όλα τα τελευταία νέα στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom.


Την ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε εδώ.

Την αλφαβητική κατάσταση με τον αριθμό των μορίων των υποψηφίων καταρτιζομένων μπορείτε να τον δείτε πατώντας ΕΔΩ.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα ένστασης για τον αριθμό των μορίων που συγκέντρωσε.

Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από Παρασκευή 27.9.2019 έως και Τρίτη 01.10.2019, είτε αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Τουρισμού, Λ. Αμαλίας 12, 10557 Αθήνα, με αποδέκτη το Τμήμα Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Μονάδων της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, είτε μέσω fax (210 - 3736185).

Η εκδίκαση των ενστάσεων θα γίνει από την τριμελή επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 15630/23-8-2019 Απόφαση Υφυπουργού Τουρισμού «Επιτροπή εκδίκασης ενστάσεων επί των μορίων που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2019 – 2020» (ΑΔΑ: Ψ2ΖΘ465ΧΘΟ-Ρ5Ε).

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τα ΔΙΕΚ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών