Ξεκινούν οι εγγραφές 2018-2019 στο ΔΙΕΚ Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

Ξεκινούν οι εγγραφές 2018-2019 στο ΔΙΕΚ Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

Ξεκινούν στις 11 του μηνός οι εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Συγκεκριμένα: Οι αιτήσεις εγγραφής στο α΄εξάμηνο καθώς και κατάταξης αποφοίτων συναφών ειδικοτήτων στο γ΄εξάμηνο, θα γίνονται δεκτές κατά τις ημερομηνίες: 11 και 25 Ιουλίου, 8 και 22 Αυγούστου και από τις 3 -14 Σεπτεμβρίου 2018 και κατά ώρες 9:00-13:00, στη γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ. Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Το Δ.Ι.Ε.Κ. του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, για το εκπαιδευτικό έτος 2018-19, θα λειτουργήσει με την ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας.

Αιτήσεις εγγραφής στο Α΄ εξάμηνο και κατάταξης αποφοίτων συναφών ειδικοτήτων στο Γ΄ εξάμηνο, θα γίνονται δεκτές κατά τις ημερομηνίες:11/07/2018, 25/07/2018, 08/08/2018, 22/08/2018 και από 3 έως 14 Σεπτεμβρίου 2018, 9:00-13:00, στη γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β' Κύκλου Σπουδών, Τ.Ε.Λ., ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Δικαίωμα υποβολής αίτησης κατάταξης πτυχιούχων συναφών ειδικοτήτων στο Γ΄ εξάμηνο έχουν απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ., ΤΕΕ Β' Κύκλου, Τ.Ε.Λ., εξειδίκευση ΕΠΛ., Ι.Ε.Κ. συναφών ειδικοτήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η φοίτηση είναι δωρεάν.

Δικαιολογητικά Επιλογής Υποψηφίων

1. Σχετική αίτηση. Διατίθεται από το Δ.Ι.Ε.Κ.

2. Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο). Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης [υποχρεωτικό]

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο. Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου. [υποχρεωτικό]

4. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται ηπροϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα, ή βεβαίωση ΔημόσιαςΟικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

5. Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

7. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 3, απαιτείταιη κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός  Ε.Ε.. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 2, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου  σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του,εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

8. Υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. και αλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε., γίνονται δεκτοί στα ΔΙΕΚ μετά από επιλογή, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, διαθέτουν άδεια παραμονής, και γνωρίζουν αποδεδειγμένα την Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Περισσότερες πληροφορίες τηλ.: 2413502590

Τα Δημόσια ΙΕΚ Υγείας που θα λειτουργήσουν και οι Ειδικότητες για το 2018-2019 

Την ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr