Σήμερα την 15/10/2014 ημέρα Τετάρτη αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης που αφορούν την εισδοχή σπουδαστών στην Φ.Ε. του ΤΕΙ Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 1043/10-09-2014 πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών.

Ακολουθούν οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης των αιτούντων σπουδαστών, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Αιτούντων Σπουδαστών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής κλειδιών είναι η Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014. Τα κλειδιά μπορούν οι δικαιούχοι σπουδαστές να τα παραλαμβάνουν καθημερινά Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 08.00 έως τις 14.00.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr