Καλούνται οι νεοεισαχθέντες σπουδαστές  του ΤΕΙ Πελοποννήσου, που επιθυμούν να διαμείνουν στη Σπουδαστική Εστία (Λακωνικής και Σφακιανάκη) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο του Τμήματος Σπουδαστικής Μέριμνας (αριθ.90Α) του ΤΕΙ. Πελοποννήσου.

Η υποβολή των δικαιολογητικών αρχίζει την Δευτέρα 22/9/2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9 2014 ημέρα Τρίτη και ώρες  από 9.00 μέχρι 13.00.

Πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του ιδρύματος.(www.teikal.gr) και από τη Σπουδαστική Λέσχη. (κα Αλεξοπούλου ,τηλ:2721045290).

Δικαιολογητικά για την υποβολή αιτήσεων Νεοεισαχθέντων Σπουδαστών στη Φοιτητική Εστία

Οι Νεοεισαχθέντες σπουδαστές που επιθυμούν να διαμείνουν  στη Φοιτητική Εστία Καλαμάτας του ΤΕΙ Πελοποννήσου για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος όπου φοιτά. 

2.Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας  ή πιστοποιητικό γέννησης από Δήμο ή Κοινότητα. 

3.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από αρμόδια δημοτική ή Κοινοτική αρχή 

(του  τελευταίου εξαμήνου). 

4.Εκκαθαριστικό εφορίας (Δ.Ο.Υ) των γονέων και του ιδίου (οικονομικού έτους 2014). Σε περίπτωση που μέχρι την υποβολή της αίτηση δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι  αυτό θα προσκομισθεί το συντομότερο δυνατό και το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων. (η ημερομηνία αξιολόγησης έχει οριστεί η 7-10-2014 ημέρα Τρίτη τρέχοντος έτους, επομένως μέχρι και τη Δευτέρα 6-10-2014 και ώρα 14.00, πρέπει να έχουν κατατεθεί τυχόν εκκρεμότητες).

5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων. 

6.Πιστοποιητικό από πρωτοβάθμια Υγειονομική επιτροπή για αναπηρία δικιά του ή μέλους της οικογένειας. 

7.Πιστοποιητικό από Γραμματεία σχολής Τριτοβάθμιου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για σπουδάζοντα αδελφό, ή βεβαίωση ότι υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία. 

8.Πιστοποιητικό από Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων. 

9.Πιστοποιητικό Απορίας από υπηρεσία πρόνοιας. 

10.Όσοι υποψήφιοι είναι παιδιά διαζευγμένων γονέων θα πρέπει να προσκομίσουν δικαστική απόφαση όπου θα προσδιορίζεται η επιμέλεια. 

11.Πιστοποιητικό (για τους ομογενείς) από την αρμόδια ελληνική διπλωματική αρχή (πρεσβεία ή προξενείο),που να πιστοποιεί την εθνικότητα τους.

Για τις αιτήσεις πατήστε εδώ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr